Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

På denne side kan du finde informationer om PTSD og depression efter udsættelse for exceptionelle belastninger.

Personer der kan få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, har inden for 6 måneder haft nogle symptomer på PTSD, og diagnosen PTSD kan stilles inden for få år fra belastningsophøret. Ved få år forstås som udgangspunkt 1-2 år. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt kan sagen eventuelt forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, som vurderer om sagen kan indstilles til anerkendelse.

I foråret 2014 vedtog Folketinget et lovforslag, som betød, at kravet til dokumentation for udvikling af PTSD blev lempet for veteraner.

Denne side er senest ændret den 29. marts 2016