Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den 1. januar 2020 trådte en lovændring i kraft, som blandt andet betyder, at flere vil opleve at få anerkendt deres arbejdsulykke.

Lovændringen betyder, at skader der går over af sig selv, og skader, der ikke medfører behov for behandling, fremover også vil være omfattet af arbejdsulykkesbegrebet.

 

Derfor vil flere opleve at få anerkendt deres skade som en arbejdsulykke.

 

Lovændringen indebærer også, at AES får mulighed for at træffe selvstændige afgørelser om anerkendelsesspørgsmålet.

 

Det betyder, at tilskadekomne kan få hurtigere vished for, om skaden skyldes arbejdet. Den enkelte skal således ikke længere vente på, at godtgørelses- og erstatningsspørgsmålene bliver afklaret. 

 

Kriterierne for, hvornår en arbejdsulykke udløser erstatning eller andre ydelser, er der ikke ændret på. Vurderingen af erstatningen eller erstatningens størrelse bliver heller ikke anderledes, selv om flere arbejdsulykker vil blive anerkendt.

 

Lovændringen gælder kun for skader, der er sket fra 1. januar 2020.

 

Det betyder, at hvis skaden er sket før 1. januar 2020, bliver den behandlet efter den ”gamle” lovgivning – hvor der ikke er mulighed for at anerkende de mindre skader.

 

Andre ændringer

Lovændringen betyder også en række forenklinger og opdateringer af arbejdsskadesikringsloven.

 

Klagefristen er fx ændret til 4 uger fra afgørelsen for alle parter, og fristen for udbetaling er ændret fra 4 til 5 uger fra afgørelsen

 

Læs mere

Du kan læse mere om detaljerne i lovændringen på Folketingets hjemmeside:

https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L211/index.htm


På baggrund af lovændringer har AES udarbejdet nye praksisbeskrivelser. Dem finder du her:

Praksisbeskrivelser

Denne side er senest ændret den 07. januar 2020