Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I slutningen af 2019 konstaterede AES, at en række breve fra Ankestyrelsen ikke var blevet videresendt internt i AES efter modtagelsen. Fejlen er nu håndteret, og AES har sikret, at en sådan situation ikke kan gentage sig.

I forbindelse med en opdatering af et IT-system i slutningen af 2019 opstod der en teknisk fejl, som betød, at en række breve sendt digitalt fra Ankestyrelsen til AES ikke blev sendt korrekt videre i AES’ sagsbehandlingssystem.

Så snart AES blev opmærksom på fejlen, blev brevene sendt videre i systemet, så de kunne indgå i sagsbehandlingen.

I alt var der tale om 582 breve sendt fra Ankestyrelsen til AES. Brevene indeholdt blandt andet afgørelser vedrørende arbejdsskadesager.

AES har været i kontakt med en række af de tilskadekomne, som har været berørt af fejlen, og har orienteret dem om situationen.

I de tilfælde, hvor fejlen har betydet, at en erstatning ikke er blevet udbetalt til tiden, er de tilskadekomne blevet kompenseret i henhold til reglerne.

Hvis du har været berørt af fejlen og mener, at du har lidt et tab i den forbindelse, bedes du kontakte AES.

Fejlen er rettet

Direktør for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Anne Kristine Axelsson, udtaler: ”Siden vi opdagede fejlen, har det haft høj prioritet at sikre, at de personer der er berørt, får behandlet deres sag hurtigst muligt. Vi har blandt andet valgt at ringe til en del af de berørte, og derudover har vi opprioriteret behandlingen af deres sager. Samtidig har vi fået rettet op på teknikken bag, så vi undgår en lignende situation fremover.”

Kontakt AES hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål til din sag – eller er i tvivl om noget - er du altid velkommen til at kontakte AES.

Det kan du gøre på telefon 72 20 60 00 eller på aes@atp.dk.

Denne side er senest ændret den 24. januar 2020