Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som læge eller tandlæge har du pligt til at anmelde en erhvervssygdom.

Pligten opstår, så snart du får mistanke om, at en medarbejder eller en patient har en sygdom, der kan skyldes arbejdet.

Hvis en erhvervssygdom allerede er anmeldt, har du ikke derudover pligt til at anmelde.

Hvordan anmelder du som læge en arbejdsskade

Erhvervssygdomme skal anmeldes via anmeldesystemet ESS på Virk.dk

Funktionsattesten hentes på nettet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedlægger fremover ikke funktionsattesten i følgebrevet til tilskadekomne, men henviser til Lægeforeningens hjemmeside.

Bøder ved manglende anmeldelse

Hvis du ikke anmelder en erhvervssygdom, kan du få en bøde.